Školy a škôlky

Počas školského roka zabezpečujeme pre školy a škôlky kurzy plávania, lyžovania, ľadového a in-line korčuľovania.

Našim hlavným cieľom je venovať sa výučbe športov, ktoré v najväčšej miere ovplyvňujú psychomotorický vývin dieťaťa a sú neoddeliteľnou súčasťou aktívneho odpočinku každého z nás. Športové kurzy prebiehajú formou týždenného výcviku, počas ktorého si deti osvoja základy plávania, lyžovania, korčuľovania, in – line korčuľovania. Skúsení inštruktori využívaním vhodných didaktických postupov a metód, za použitia rozličných pomôcok a hier budujú u detí pozitívny vzťah k športovej činnosti, rozvíjajú ich telesnú zdatnosť, pohybovú výkonnosť. Prispievajú k formovaniu osobnosti, emočnému vyžitiu a rozvoju spolupráce medzi deťmi.

 

Korčuľovanie

Korčuľovanie je jeden z mála športov, ktorý prispieva k utužovaniu imunitného systému. Korčuľovaním dochádza k stimulácii dýchacieho aparátu. Priaznivo pôsobí pri dýchacích problémoch a alergiách. Chladné a vlhké (bezprašné) ovzdušie na zimnom štadióne je vhodné pre alergikov a astmatikov. Korčuľovaním sa podporuje správne držanie tela, koordinácia, rozvoj sily a pohyblivosti. Našimi kurzami korčuľovania chceme prispieť k zvýšeniu telesnej a duševnej zdatnosti detí.

 • Cieľom základného výcviku je osvojiť si: manipuláciu s výstrojou, padanie, vstávanie, chôdzu vpred a obraty, jazdu vpred a brzdenie v pluhu.
 • Cieľom zdokonaľovacieho výcviku je osvojenie si: brzdenia znožmo, jazdy vzad, prekladania vpred a vzad.
 • Pripravíme pre vás kurz korčuľovania presne podľa vašich požiadaviek a potrieb.
 • Možnosť zapožičania korčuliarskeho výstroja.
 • Možnosť dohodnúť si individuálnu výuku 1 inštruktor/1 žiak.

 

 

Plávanie

Plávanie je jednou z aktivít ako možno udržať organizmus fit po celý život. Je len málo činností, ktoré zabezpečia tak komplexný rozvoj celého tela. Plávaním sa odstraňujú rôzne nedostatky a chyby v držaní tela. Deti sa vo vode otužujú, čo ma pozitívny vplyv na rozvoj odolnosti a obranyschopnosti organizmu.

 • Cieľom základného plaveckého výcviku je vybudovať pozitívny vzťah detí k vodnému prostrediu. Naučiť ich orientácii nad a pod vodou, skákať do vody nohami napred, splývať na prsiach i na znaku, vznášať sa v rôznych polohách, dýchať do vody v pokoji, v pohybe, pohybovať sa po dne bazéna, osvojiť si základné plavecké pohyby horných aj dolných končatín a ich súhru.
 • Cieľom zdokonaľovacieho plaveckého výcviku je osvojenie si techniky jednotlivých plaveckých spôsobov (kraul, znak, prsia), jednoduchých štartov a obratov.
 • Pripravíme pre vás plavecký kurz presne podľa vašich požiadaviek a potrieb.
 • Možnosť dohodnúť si individuálnu výuku 1 inštruktor/1 žiak.

 

Lyžovanie

Lyžovanie je jeden z najznámejších a najobľúbenejších zimných športov nielen na Slovensku, ale aj v Európe. Lyžovaniu sa môžu venovať všetky vekové kategórie – od detí až po penzistov Toto športové odvetvie vyvoláva u človeka silné emocionálne zážitky a to nie len vďaka pobytu v prírode, ale aj samotnému „pocitu voľnosti“, ktorý jazda na lyžiach vyvoláva. Pobytom v mrazivom prostredí a výkyvom teplôt sa otužuje organizmus. Rýchlo sa meniace podmienky rozvíjajú koordináciu, významne sa formuje zmysel pre rovnováhu a pod vplyvom zaťaženia svalového aparátu trupu sa spevňuje celé telo.

 • Cieľom základného lyžiarskeho výcviku je osvojiť si: manipuláciu s výstrojou, padanie, vstávanie, prvé kroky a sklzy na lyžiach, obraty, výstupy, zjazd po spádnici a brzdenie, oblúk v pluhovom postavení, jazdu na vleku.
 • Cieľom zdokonaľovacieho lyžiarskeho výcviku je osvojiť si: oblúk v paralelnom postavení lyží, používanie lyžiarskych palíc, pre tých najšikovnejších carvingový oblúk.
 • Pripravíme pre vás lyžiarsky kurz presne podľa vašich požiadaviek a potrieb.
 • Možnosť zapožičania lyžiarskeho výstroja.
 • Možnosť dohodnúť si individuálnu výuku 1 inštruktor/1 žiak.

 

In-line korčuľovanie

In - line korčulovanie sa stáva čoraz populárnejší rekreačný šport s pozitívnym vplyvom na celý organizmus. Čoraz viac ľudí nedokáže odolať čaru in - linov. Pri in – line korčuľovaní sa posilňujú svaly v bedrovej oblasti, svaly stehien a holennej oblasti. Pre in – line korčuľovanie je charakteristické – široký výber prostredia na korčuľovanie. Keď vás prestane baviť jazda okolo rybníka, môžete skúsiť rýchlokorčuľovanie, alebo skoky na U - rampe. In – line korčuľovanie výrazne zlepšuje kondíciu a je o polovicu šetrnejšie ku kĺbom ako beh.

 • Cieľom in – line kurzu je osvojiť si: manipuláciu s výstrojou, padanie, vstávanie, jazdu vpred a zatáčanie, brzdenie, zastavenie. Pre zdatnejších prekladanie a jazdu vzad.
 • Pripravíme pre vás kurz in – line korčuľovania presne podľa vašich požiadaviek a potrieb.
 • Možnosť zapožičania in - line výstroja.
 • Možnosť dohodnúť si individuálnu výuku 1 inštruktor/1 žiak.

Prihláška

Lyžiarsky kurz
Obsadené
Kurz in-line korčuľovania
Obsadené
Plavecký kurz
Obsadené

Zvoľte si aké typy súborov cookies bude táto stránka používať:

     

x