Podporte nás: 2% dane z príjmov

Milí priatelia, rodičia, priaznivci Penguinov,


ako každý rok, aj tento sa blíži povinnosť odovzdania daňového priznania a zaplatenia dane z príjmov. Môžete sa sami rozhodnúť, či časť dane skončí v štátnom rozpočte alebo bude radšej prevedená v prospech neziskových organizácii. Posledné 2 roky boli pre nás všetkých plné náhlych zmien a veľkých skúšok. Náš športový klub patril k prvým, ktorý musel zrušiť väčšinu svojich plánovaných aktivít. Zostali sme na dlhú dobu doma, bez práce...bez tréningov a srandy s deckami. Nesťažujeme sa, vieme, že je veľa iných ľudí, ktorí potrebujú pomoc...ale napriek tomu by sme vás chceli v tomto období poprosiť, pokiaľ máte možnosti, podporiť fungovanie nášho klubu práve Vašimi 2 %. My sa potešíme viac ako inokedy. Poskytnuté finančné prostriedky použijeme na krízové fungovanie klubu a na nákup nových športových potrieb, ktoré deti budú využívať hneď ako to bude možné. Plní nápadov a energie zostávame s pozdravom. ĎAKUJEMEÚdaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť:
IČO: 42279607
Právna forma: Občianske združenie
Obchodné meno: Penguin sport club
Ulica: Beckov
Súpisné čislo: 427
PSČ: 916 38
Obec: Beckov

Postup krokov na poukázanie 2 % sa mierne líši podľa toho, či % z dane chce poukázať fyzická osoba-zamestnanec, alebo fyzická osoba, ktorá si sama podáva daňové priznanie, alebo právnická osoba:

 

Postup krokov na poukázanie 2% (3%) pre zamestnancov, ktorí požiadali  svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň z príjmov

 1. Do 15.02.2023 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň
 2. Potom požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov.
 3. Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať:
  1. 2% z Vašej zaplatenej dane - to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať, ak ste v roku 2022 neboli dobrovoľníkom, alebo dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 hodín. Táto suma však musí byť minimálne 3 €.
  2. 3% z Vašej zaplatenej dane, ak ste v roku 2022 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom Potvrdenie od organizácie/organizácií, pre ktoré ste v roku 2022 dobrovoľnícky pracovali.
 4. Do tlačiva Vyhlásenie 2022 vyplňte svoje údaje spolu so sumou, ktorú chcete poukázať.
 5. Ak nám chcete oznámiť, že ste nám práve Vy zaslali svoje 2%/3%, zaškrtnite v tlačive príslušný súhlas so zaslaním Vašich údajov (bude nám oznámené meno a adresa odosielateľa, NIE poukázaná suma)
 6. Obe tieto tlačivá, teda Vyhlásenie spolu s Potvrdením, doručte do 30.04.2023 na daňový úrad podľa Vášho bydliska. (adresu si nájdete tu) alebo dajte nám do rúk, my to odovzdáme za Vás.
 7. Ak ste poukázali 3% z dane, povinnou prílohou k Vyhláseniu a Potvrdeniu o zaplatení dane je aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti (Potvrdenie o odpracovaní si vyžiadajte u nás, radi Vám ho vystavíme)
 8. Daňové úrady majú 90 dní od splnenia podmienok na to, aby previedli Vaše 2% (3%) v prospech Vami vybraného prijímateľa.

Predvyplnené tlačivá na stiahnutie:

 

Postup krokov pre fyzické osoby, ktoré si samé podávajú daňové priznanie v roku 2023

 1. Ak ste si vybrali Penguin sport club ako prijímateľa, ktorému chcete poukázať Vaše % zo zaplatenej dane, minimálna výška v prospech prijímateľa je 3 €.
  Vypočítajte si:
  1. 2% z Vašej zaplatenej dane – to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať, ak ste v roku 2022 neboli dobrovoľníkom, alebo dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 hodín. Táto suma však musí byť minimálne 3 €.
  2. 3% z Vašej zaplatenej dane, ak ste v roku 2022 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom Potvrdenie od organizácie/organizácií, pre ktoré ste v roku 2022 dobrovoľnícky pracovali.
 2. V daňovom priznaní pre fyzické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% (3%) z dane v prospech 1 prijímateľa. V priložených tlačivách nájdete predvyplnené daňové priznania.
 3. Ak nám chcete oznámiť, že ste nám práve Vy zaslali svoje 2%/3%, zaškrtnite v tlačive príslušný súhlas so zaslaním Vašich údajov (bude nám oznámené meno a adresa odosielateľa, NIE poukázaná suma)
 4. Riadne vyplnené daňové priznanie odošlite elektronicky v lehode na Finančnú správu alebo ak nemáte povinnosť elektronickej komunikácie, tak daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31.03.2023) na Váš daňový úrad (podľa Vášho bydliska- adresu si nájdete tu) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.
 5. Ak ste poukázali 3% z dane, povinnou prílohou k Daňovému priznaniu je aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti (Potvrdenie o odpracovaní si vyžiadajte u nás, radi Vám ho vystavíme)
 6. Daňový úrad po kontrole údajov a splnení všetkých podmienok má zákonnú lehotu 90 dní na to, aby previedol sumu, ktorú ste poukázali, v prospech Vami vybraného prijímateľa.

Predvyplnené tlačivá na stiahnutie:

 

Postup krokov na poukázanie 1,0% (2%) pre právnické osoby v roku 2023

 1. Vyberte si prijímateľa, alebo prijímateľov zo Zoznamu prijímateľov na rok 2022. Právnické osoby môžu poukázať 1,0 % (2 %) z dane aj viacerým prijímateľom, minimálna výška v prospech jedného prijímateľa je 8 €.
 2. Vypočítajte si Vaše 1,0 % (2 %) z dane z príjmov právnickej osoby– to je maximálna suma, ktorú môžete poukázať v prospech prijímateľa/prijímateľov, poukázať môžete aj menej ako 1,0% (2%), musí však byť splnená podmienka minimálne 8 € na jedného prijímateľa.
  POZOR:
  1. Ak právnická osoba (firma) v roku 2022 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2023 (zvyčajne do 31.3.2023) NEDAROVALA financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi), tak môže poukázať iba 1,0% z dane – vyznačí v daňovom priznaní, že poukazuje iba 1,0% z dane
  2. Ak právnická osoba (firma) v roku 2022 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2023 (zvyčajne do 31.3.2023) DAROVALA financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi), tak môže poukázať 2% z dane – označí v daňovom priznaní, že poukazuje 2% z dane (tak ako po minulé roky)
  V daňovom priznaní pre právnické osoby – časť IV. sú už uvedené kolónky na poukázanie 1,0% (2%) z dane v prospech 1 prijímateľa.
  Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť (nájdete aj v predvyplnenom tlačive):
  ---------------------------------------
  IČO: 42279607
  Právna forma: Občianske združenie
  Obchodné meno: Penguin sport club
  Ulica: Beckov
  Súpisné čislo: 427
  PSČ: 916 38
  Obec: Beckov
  ---------------------------------------
  Pokiaľ ste si vybrali viac prijímateľov, vložte do daňového priznania ďalší list papiera ako prílohu (je uvedená na poslednej strane DP) a uveďte tam analogicky všetky potrebné identifikačné údaje o prijímateľoch a sumu, ktorú chcete v ich prospech poukázať. V kolónke 4 uveďte, koľkým prijímateľom chcete podiel zaplatenej dane poukázať.
 3. Ak súhlasíte so zaslaním údajov (obchodné meno alebo názov, sídlo a právna forma) vami určeným prijímateľom, tak zaškrtnite súhlas so zaslaním údajov.
 4. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania na Váš daňový úrad (zvyčajne podľa Vášho sídla: adresu si nájdete tu) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.
 5. Daňový úrad po kontrole údajov a splnení všetkých podmienok má zákonnú lehotu 90 dní na to, aby previedol sumy, ktoré ste poukázali, v prospech Vami vybraných prijímateľov.

Predvyplnené tlačivá na stiahnutie:

Súbory na stiahnutie

pdf
Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov 2023
pdf
Daňové priznanie FO_A 2023
pdf
Daňové priznanie PO 2023
pdf
Daňové priznanie FO_B 2023
pdf
Vyhlásenie r.2023

Zvoľte si aké typy súborov cookies bude táto stránka používať:

     

x