Pohybová príprava

Lokalita Trenčín
Nové Mesto nad Váhom
Vek 4 - 10 rokov

Váhate, aký šport vybrať pre Vaše dieťa?

Chceli by ste, aby ho hravo zvládlo a bol preň zábavou?
Rovnako ako Vy aj mnoho iných rodičov rozmýšľa, aký šport zvoliť pre deti predškolského a mladšieho školského veku. Väčšina detí na prvom stupni ZŠ vyskúša rozličné druhy športov. Rodičia nakupujú stále nové vybavenie, vozia deti na rôzne súťaže a sústredenia, vynakladajú čas i peniaze. Výsledok? Šport sa málokedy robí pre radosť. Mnoho klubov chce iba výsledky. Deti sú demotivované, sklamané neúspechom a nakoniec so športom skončia samé. Najhoršie je, keď zanevrú na šport a pohyb ako taký, prípadne skĺznu k sociálno - patologickým javom.

My to chceme zmeniť!

Aký je cieľ športového klubu Penguin?
Naučiť deti vnímať šport a pohyb ako spôsob trávenia voľného času. Niečo, čo ich baví, čo robia rady v kolektíve kamarátov alebo so svojimi blízkymi. Chceme všestranne rozvíjať ich pohybové schopnosti - vytrvalosť, obratnosť, zmysel pre tímového ducha a fair-play.

Aké sú výhody pre Vaše dieťa?

Nezameriavame sa len na jeden šport. Vaše dieťa bude pestovať všestrannú obratnosť. Keď mu niečo nepôjde, nevadí. Nabudúce budeme mať opäť iný program, teda môže vyniknúť naozaj každý. Rozvíjanie prehľadu o tímových hrách bude mať za následok to, že neskôr v partii smutne nepovie: "Ja neviem, ako sa to hrá."

Pri výchove detí nedochádza k nesprávnym pohybovým návykom, zlému držaniu tela a preťažovaniu organizmu. Vďaka pravidelnému pohybu sa podporuje zdravá fyzická kondícia, predchádza sa obezite, civilizačným chorobám a sociálno - patologickým javom ako fajčenie a alkoholizmus. Vďaka našim skúsenostiam vieme odhaliť talenty pre rôzne športy a odporučiť pre ne ďalší postup.

Ako prebiehajú tréningy?

 • každý tréning vedú naši 2 skúsení tréneri
 • na každý tréning máme pripravené jedinečné zábavno-športové hry vhodné pre danú vekovú skupinu, ktorými precvičujeme všetky základné lokomočné zručnosti, ktorými má dieťa vedieť disponovať
 • na tréningoch si hravým a motivačným spôsobom postupne prejdeme športové bloky, akými sú gymnastický blok, atletický blok, blok pohybových a loptových hier
 • počas mesiacov máj/jún (v závislosti od počasia) trénujeme vo vonkajšom prostredí in-line korčulovanie
 • využívame moderné tréningové metodiky, pri ktorých kladieme dôraz na vytvorenie pozitívneho športového zážitku pre dieťa
 • našou oblasťou záujmu je aj osobnostný rozvoj dieťaťa. Odborne a technicky koncipovanými hrami podporujeme rozvoj koncentrácie, koordinácie, priestorovej orientácie, trpezlivosti, tímovej spolupráce, disciplíny a vytrvalosti. 
 • na základe našich niekoľkoročných skúseností práce s deťmi vieme odhaliť u detí talenty pre rôzne športy, na ktoré rodičov radi upozorníme a v prípade záujmu pre ne odporúčime ďalší postup

Pre koho je pohybová príprava vhodná?

 • Pre dievčatá a chlapcov od 4 do 10 rokov

Kde prebiehajú tréningy?

 • tréningy sú realizované v Trenčíne - ZŠ Východná 9 pondelok a štvrtok od 16:00 do 17:00, od 17:00 do 18:00 a od 18:00 do 19:00.
 • v Novom Meste nad Váhom - telocvičňa Alexia J. Kollára 4 pondelok a streda od 15:45 do 16:30, od 16:30 do 17:30 a od 17:30 do 18:30

Cena?

 • 40 € za dieťa na mesiac
 • Cena zahŕňa: prácu trénerov, prenájom telocvične, pomôcky, odmeny.

Prihláška

Termín
Vek
Cena
Termín
Nové Mesto n/V, každý pondelok a streda, 15:45 - 16:30
Vek
4 - 5 rokov
Cena
40 € / mesiac
Obsadené
Termín
Nové Mesto n/V, každý pondelok a streda, 16:30 - 17:30
Vek
5 - 7 rokov
Cena
40 € / mesiac
Obsadené
Termín
Nové Mesto n/V, každý pondelok a streda, 17:30 - 18:30
Vek
7 - 10 rokov
Cena
40 € / mesiac
Prihlásiť sa ako náhradník
Termín
Trenčín, každý pondelok a štvrtok, 16:00 - 17:00
Vek
4 - 5 rokov
Cena
40 € / mesiac
Prihlásiť sa ako náhradník
Termín
Trenčín, každý pondelok a štvrtok, 17:00 - 18:00
Vek
5 - 6 rokov
Cena
40 € / mesiac
Prihlásiť sa ako náhradník
Termín
Trenčín, každý pondelok a štvrtok, 18:00 - 19:00
Vek
7 - 10 rokov
Cena
40 € / mesiac
Prihlásiť sa ako náhradník

Zvoľte si aké typy súborov cookies bude táto stránka používať:

     

x